Főoldal
 
Herczeg Tamás: Augustus császár „napórája” Rómában. A SOLARE OBELISZK Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Herczeg Tamás
2015. January 12., Monday
A Solare obeliszk kezdeti sorsát  id.Plinius (Kr.u. 23-79)  Historia Naturalis XXXVI. 64-73. latin
nyelv? munkájából ismerjük. Eszerint a Kr.e. VI. századból származó obeliszket  Augustus császár az egyiptomi Heliopolisból hozatta Rómába és állíttatta fel a Campus Martiuson (Mars mez?n) oly módon, hogy az obeliszk árnyékának változó hosszúságát  egy kikövezett sávon fémlemezekkel megjelölhessék. 
E megjegyzésb?l kés?bb többen arra következtettek,  hogy  az  obeliszk  tulajdonképpen  egy  napóra árnyékvet?jeként szolgált, és elterjedt az a nézet is, hogy az obeliszk árnyéka Augustus császárnak az ?szi napéjegyenl?ségkor esedékes születésnapján az Ara Pacisra (Béke oltárára) esett.  Különösen meger?södött  ez a vélekedés akkor, amikor Edmund Buchner a terület 1970-es években történt ásatásakor megtalálta  az  eredeti,  jelölésekkel  ellátott  délvonal  darabjait,  és  maga  is publikálta a napóra egy lehetséges tervrajzát.

E tervrajzot megvizsgálva úgy találtuk, hogy a feltüntetett napéjegyenl?ségi vonal kb. 10 méterrel eltér az Ara Pacis feltételezett  helyét?l,  ezért  az  árnyék  a  megadott  id?ben nem eshetett az Ara Pacisra.  id.Plinius a 73. bekezdésben maga is utal bizonyos eltérésre, ez azonban véleményünk szerint nem az Ara Pacisra, hanem a délvonalra vonatkozik. Magyarra lefordítva és értelmezve  id.Plinius vonatkozó írását  azt  találtuk,  hogy abban nincs  szó horológiumról  illetve napóráról, a leírás viszont tökéletesen illik egy délvonalra, az eltérésre utaló megjegyzés pedig az árnyék helyzete és a korábbi jelölések közötti különbségekre utal. id.Plinius munkájában nincs szó az Ara Pacisról sem.

A történetírásokból tudjuk, hogy a Solare a IX-XI. században leomlott, és a darabjait csak 1748-ban emelték ki a földb?l, majd 1798-ban emelték fel ismét az eredeti helyét?l pár száz méterre a Piazza di Montecitorion, ahol ma is látható. 1998-ban elkészítették az obeliszk új délvonalát is.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
 
Az oldal tetejére